2013 en eerder

Ondersteuning bij inschrijving Zuid-Holland Noord - Arriva
Evaluatie gratis OV 65-plussers - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Ondersteuning in concessiebeheer en aanbesteding - provincie Noord-Holland
Tarieven in het tijdperk van decentralisatie en ov-chipkaart - KpVV
HOV-plus Almere - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bussystemen en hun eigenschappen - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Uitwerking metroloze varianten voor de Amstelveenlijn - Stadsregio Amsterdam
Capaciteit busstations Amsterdam Centraal IJzijde & Amstel - SRA
Lijnennet Schiphol - Provincie Noord-Holland
Succesvolle praktijkvoorbeelden ov internationaal - Ministerie van VenW
Benchmark CVV Systeem Meertaxi - Gemeente Haarlemmermeer
Buslijn naar Centerparc De Eemhof - Provincie Flevoland
Transitie Maasveren - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Concessieverlening Waddenveren - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Diverse projecten OV SAAL - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Metrobus Almere - Gemeente Almere
Projectleiding ‘OV over Water’ - Stadsregio Rotterdam
Evaluatie gratis ov bij fileknelpunten - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Definitief Ontwerp Rijn-GouweLijn - Advin
Ondersteuning opleiding trambestuurders - Connexxion
Langs de rand van het openbaar vervoer - KpVV
Ondersteuning De Lijn bij toekomststudie kusttram - Movares
Organisatie studiereizen en brainstormsessies - Diverse opdrachtgevers
Risico analyse OV en mobiliteit - Bestuursorgaan Regio Utrecht
Veiligheidsanalyse Medegebruik Uithoflijn - Projectorganisatie Uithoflijn
Ondersteuning bij inschrijving Noord-Brabant - Arriva
Gebruik OV Studentenkaart 2009-2012 - Vereniging Studentenkaart Streekvervoer
Basistraining ROCOV leden - ROVER
Klachtenafhandeling concessie IJsselmond - Uitvoeringscluster OV oost
Wayfinding - Provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam