Werkwijze

Vanuit de ruimtelijke inrichting en de mobiliteitsvraag die daaruit voortkomt, komt TransTec tot integrale vervoerkundige oplossingen. TransTec houdt hierbij rekening met financiële en technische randvoorwaarden en oplossingsmogelijkheden.