Werkvelden

Beleid en strategie

  

 • Beleidsdoelstellingen
 • Beleidsdoorlichtingen
 • Visieontwikkeling
 • Wet- en regelgeving
 • Verdeling van taken en bevoegdheden tussen partijen
 • Strategie van bedrijven in de vervoermarkt

 

 

 

 Bekijk onze projectreferenties 

 Aanbesteding en concessies

  

 • Opstellen van een Programma van Eisen, bestek en             concessie
 • Hoe met een openbare aanbesteding het beste uit de          markt te halen?
 • Monitoring van de kwaliteit en het gebruik van het                 openbaar vervoer
 • Ondersteunen vervoerbedrijven bij aanbesteding

 

 Bekijk onze projectreferenties 

Techniek en infrastructuur

 

 • Kosten, baten en haalbaarheid van projecten
 • Hoogwaardige openbaar vervoer systemen
 • Inrichting van halten en knooppunten
 • Materieel
 • Dynamische reisinformatiesystemen

 

 

 

 

     Bekijk onze projectreferenties 

Exploitatie en marketing

 

 • Lijnennetstudies
 • Efficiencystudies
 • Roosterplanning
 • Toegankelijkheid
 • Tariefsystemen en chipkaart
 • Marketing en kwaliteitsmanagement

 

 

 Bekijk onze projectreferenties